Inovatyvioms kūrybinių ir kultūrinių industrijų paslaugoms skatinti – 7 mln. eurų

07/20/2021

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama netechnologinių inovacijų kūrimą ir diegimą, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal naują Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę "Kūrybiniai čekiai COVID-19". Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 7 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

"Dėl COVID-19 pandemijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektorius, kaip ir didelė dalis kitų verslų, susidūrė su rimtais sunkumais. Atsižvelgusi į šių sričių dabartinius poreikius, Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijavo naują ES investicijų priemonę "Kūrybiniai čekiai COVID-19". Taikant šią priemonę, įmonės galės gauti finansavimą inovatyvioms kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių asmenų ir verslo teikiamoms paslaugoms pirkti, taip pat kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas", - teigia ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė.

Pagal ES investicijų priemonę "Kūrybiniai čekiai COVID-19" galimi pareiškėjai - labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės. Jos turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus. Šių įmonių pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos turi būti ne mažesnės kaip 50 tūkst. eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 70 tūkst. eurų, mažiausia - 20 tūkst. eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pareiškėjai projekto įgyvendinimo metu gali įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugas. Šios paslaugos apima dizaino sprendimų sukūrimą ir diegimą, t. y. naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, paslaugų pirkimo išlaidas.

Dizaino sprendimo sukūrimo išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos. Dizaino sprendimo diegimo veiklai įgyvendinti išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumams šalinti, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ar paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.


Šaltinis: eimin.lrv.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0