Verslo planas

Tai ne vien tik kreditas ir įsipareigojimai, tai ir svajonės išsipildymas

Verslo planas - kas tai?

Verslo planas, kaip teigia Wikipedia, tai - "planavimo elementas, naudojamas įvertinti ir planuoti būsimą veiklą. Planuodamas savo veiksmus ar siekdamas gauti investicijas ar paskolas, verslo planą sudaro verslininkas, įmonė. Taip pat gali sudaryti kitas (pvz., pasamdytas) asmuo. Verslo planas gali būti strateginio plano dalis. Atliekama rinkos analizė, padedant pasirinkti geriausius veiksmus, adekvačiai paskirstyti lėšas. Dažnai verslo planus reikalauja pateikti bankai. Pvz., kredito gavėjas turi įrodyti, kad jo veikla perspektyvi.

Verslo planas - tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus."

L.F. Ciferblat'as, knygos "Бизнес-план: работа над ошибками" autorius, sako, kad verslo planas - tai "planuojamo verslo sėkmingumo įrodymų sistema". 

Panašiai verslo planą apibūdina ir kitos, juos rengiančios įmonės: tai dokumentas, kuriame argumentuotai išdėstoma, ko siekia įmonė ir kaip planuoja savo tikslus įgyvendinti, jame pateikiama svarbiausia informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus ir prognozuojamas veiklos kryptis bei perspektyvas. Tai patogiausia priemonė išsamiai apmąstyti savo verslo idėją, pasitikrinti jos gyvybingumą ir įvertinti verslo ateities perspektyvas. 

Verslo planas reikalingas tada, kai norima gauti kreditą ar kitokį finansavimą.

Visi šie apibūdinimai, žinoma, visiškai aiškūs ir teisingi, tačiau man verslo planas yra gerokai daugiau nei vien tik dokumentas. Man verslo planas - tai kūryba, nauja pradžia, begalinė drąsa, graži idėja ir stiprybė einant tos idėjos įgyvendinimo keliu. Juk verslo planas reiškia ne vien tik kreditą, paskolą ar paramą, didžiulį finansinį ir moralinį įsipareigojimą bei atsakomybę, bet ir ilgai brandintos ir tikėtos verslo svajonės išsipildymą.

Mačiau daug verslininkų, kuriems nauja idėja suteikia sparnus, gyvenimas nušvinta visai kitomis spalvomis, atsiranda daug energijos dirbti ir kurti. 

Juk verslininkas visų pirma yra kūrėjas.

Kai užvaldo nauja verslo idėja, rodos kalnus gali nuversti, tuoj tuoj pagausi savo sėkmės paukštę, tiek daug darbų reikia padaryti, tiek reikalų sutvarkyti ir viską spėji per pusdienį. Rodos, iš kur tiek energijos? Ogi viskas paprasta - tu turi gyvą svajonę, kuri neleis tau nurimti.

Tačiau kitą dieną viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Ateina baimė ir nepasitikėjimas, nerimas neleidžia miegoti naktimis. Pradedi galvoti, kad greičiausiai tau vis tiek nepasiseks, juk esi toks mažytis dideliame verslo pasaulyje, aplink tiek daug bauginančių dalykų, kurių neišmanai, laukia begalė neįveikiamų kliūčių. 

Net jei jautiesi visai mažytis galingame verslo               pasaulyje, tu vis tiek esi didelis savo stiprybe.                                                                                                                                                              Juk ne kiekvienas tam ryžtųsi.                                  

O kada reikalingas verslo planas?


Verslo planas reikalingas keletu atvejų:


 1. Reikalingos paskolos, kreditai  įmonės veiklai. Jis gali būti naudojamas tada, kai yra per mažos apyvartinės lėšos, kai planuojamas įsigyti trumpalaikis, kilnojamas ar nekilnojamas turtas (pastatai, statiniai, įrengimai, automobilis, atsargos ir pan.). Tokiu atveju parengtas verslo planas teikiamas bankui, kredito unijai ar kitai kredito įstaigai, kuri, įvertinus įmonės prognozuojamus rezultatus, siūlomą užstatą ir kitus niuansus, priima sprendimą, ar paskola bus suteikta, ar ne.
 2. Įmonė, gyventojas ar ūkininkas susidomėjo Europos Sąjungos teikiama parama, (toliau ES parama). Šiuo atveju pildoma paraiška, rengiamas verslo planas arba investicinis projektas, atsižvelgiant į taip vadinamąją "paramos kryptį": 
 • ES parama verslui;
 • ES parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms;
 • ES parama mokymams;
 • ES parama aplinkosaugai;
 • ES parama kaimui ir regioninei plėtrai;
 • ES parama socialinės atskirties mažinimui ir t.t

           Parengtus dokumentus vertina Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ar kita institucija.

     3.   Paramą verslui taip pat siūlo ir Lietuvos darbo birža. Skelbiama, kad įmonės ir gyventojai, turintys individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, gali pasinaudoti teritorinės darbo  biržos siūloma parama darbo vietos kūrimui. Šiuo atveju užpildoma paraiška ir supaprastintas verslo planas, dokumentai pristatomi į teritorinę darbo biržą.

    4.     Kartais atsiranda ir kitų atvejų, kuomet bus reikalingas verslo planas: 

 • kreipiantis į Migracijos departamentą su prašymu išduoti ar pratęsti leidimą laikinai gyventi;
 • kai reikalingas socialinės įmonės statusas;
 • kai įmonės akcininkai planuoja įgyvendinti naują verslo idėją;
 • kai atsiranda privatūs investuotojai, kurie susidomėjo jūsų verslu ir planuoja į jį investuoti.

Gali būti įvairių priežasčių, kada reikalingas verslo planas. Jei verslo planas yra tinkamai parengtas ir įtaigus, jis stipriai padidina tikimybę išgirsti teigiamą atsakymą iš atsakingų asmenų. Žinoma, ne visada gali pasisekti, tačiau svarbiausia aktyviai veikti: bandyti, eiti į priekį, rizikuoti.

Tik rizikuodami mes tampame galingais                                                                                                                                                                                                             

Kai galva pilna įvairiausių verslo idėjų, kartais pačiam sunku jas tinkamai išdėstyti.


Ateik papasakoti savo mintis ir mes jas "suguldysime" į verslo planą. 

Čia galite aprašyti savo verslo idėją, klausti kainos ar tiesiog patarimo

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0