Kompensacinio PVM gavėjais galės tapti daugiau ūkininkų

12/29/2020

Nuo 2021 m. sausio 1 d. daugiau ūkininkų, kurie nėra PVM mokėtojai, iš žemės ūkio produkcijos supirkėjų galės gauti 6 proc. kompensacinį priedą. Šis priedas nuo parduotos produkcijos ar suteiktų paslaugų kainos būtų taikomas ūkininkams, Mokesčių inspekcijoje įsiregistravusiems kompensacinio PVM gavėjais, kurių registruotas žemės plotas neviršija 20 hektarų. Šiuo metu galioja reikalavimas, kad kompensacinio PVM gavėjais gali registruotis tik tie ūkininkai, kurių registruotas žemės plotas neviršija 7 hektarų.

Vyriausybės nutarimu pakeitus tvarką, PVM kompensacinius priedus galėtų gauti daugiau ūkininkų - tai būtų aktualu beveik 9 tūkst. ūkininkų. Dabar galiojanti kompensacinio PVM tarifo schema, anot Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės patarėjos Jolitos Čičiurkienės, ūkininkams nėra patraukli.

"Daugelis ūkių iki 7 hektarų iš viso neparduoda užaugintos produkcijos, nes naudoja ją savo šeimos poreikiams. Dėl šių priežasčių mažų ūkių savininkams kompensacinio PVM tarifo pritaikymas yra neaktualus, o ūkininkai, turintys daugiau kaip 7 ha žemės įsiregistruoti kompensacinio PVM tarifo gavėjais iki 2021 m. sausio 1 d. neturi teisės. Naujos galimybės skatins daugiau ūkininkų produkciją parduoti oficialiai bei reikalauti iš supirkėjų dokumentų. Visa tai padėtų mažinti ekonomikos šešėlį ir turėtų įtakos smulkiųjų ūkių ekonominės veiklos skatinimui", - teigia patarėja.

Kiti reikalavimai, siekiant įsiregistruoti kompensacinio PVM gavėju, nepasikeitė: bendra ūkininko atlygio per paskutinius 12 mėnesių už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas suma turi neviršyti 45 tūkst. eurų; asmuo turi būti įregistravęs ūkininko ūkį arba turi turėti dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui; nei pats ūkininkas, nei jo partneriai neturi būti įsiregistravę PVM mokėtojais.

Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, turi nuolat stebėti savo veiklą ir nustatęs, kad bent viena iš nurodytų aplinkybių neįvykdyta, turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) prašymą išregistruoti jį iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sąrašo.

Kaip registruotis?

Fizinis asmuo, norintis registruotis ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, turi užpildyti prašymą įregistruoti jį ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema (forma REG815). Šis prašymas pateikiamas per Mano VMI sistemą, taip gali būti teikiamas tiesiogiai arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Asmenys, įsiregistravę ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas).

Už ką galima gauti kompensacinį PVM priedą?

Ūkininkai kompensacinį 6 proc. PVM priedą gali gauti už parduodamą žemės ūkio produkciją, teikiamas žemės ūkio paslaugas: lauko darbus, javų ir žolės pjovimą, kūlimą, ryšulių formavimą, rinkimą, derliaus nuėmimą, sėjimą ir sodinimą; žemės ūkio produktų pakavimą ir ruošimą pardavimui, pavyzdžiui, džiovinimą, valymą, smulkinimą, dezinfekavimą ir silosavimą; žemės ūkio produktų sandėliavimą; gyvulių priežiūrą, veisimą ir šėrimą; įrengimų, įprastai naudojamų žemės ūkio veikloje, nuomą žemės ūkio tikslams; piktžolių ir kenkėjų naikinimą, augalų ir dirvos barstymą ir purškimą bei drėkinimo ir nusausinimo įrangos eksploatavimą.

Miškininkystės paslaugos (miško auginimas, ruoša ir pan.) nepriskiriamos žemės ūkio paslaugoms.


Šaltinis: agroeta.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0