Parengtos Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės

07/13/2022

Žemės ūkio ministerija, siekdama, kad gyventi kaimiškosiose vietovėse būtų patogiau ir patraukliau, parengė ir patvirtino Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gaires. Parama šiems projektams bus teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER programa" veiklos sritį "Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS" .

Vietos veiklos grupių (VVG) tinklas, bendradarbiaudamas su vietos veiklos grupėmis, rengia Sumanaus kaimo planą. Rudenį bus atrinkta 15 pažangiausių VVG, kurios, vadovaudamosios Sumanaus kaimo planu ir gairėmis, inicijuos bandomųjų Sumanių kaimų projektų įgyvendinimą. Tam numatyta 3,6 mln. Eur.

Sumanus kaimas - pažangus ir besikeičiantis

Sumanus (SMART) kaimas - tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms, galinčioms pagerinti gyvenimo kokybę.

Sumanaus kaimo projektas gali apimti įvairias veiklas:

  • žemės ūkio skaitmeninių technologinių naujovių plėtojimą (robotizuoti ūkiai, dirbtinis intelektas ir kt.);
  • kaimo vietovių skaitmeninimą (viešosios e. paslaugos);
  • socialinių paslaugų pasiekiamumo gerinimą: projektai, kurie padėtų organizuoti kolektyvinių transporto priemonių naudojimą pagal kaimo gyventojų poreikius (pvz.: vežti vaikus į papildomus užsiėmimus, senolius - į sveikatos priežiūros įstaigas, suaugusius gyventojus - į miestą dirbti ar pasinaudoti viešosiomis paslaugomis ir t.t.);
  • atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą;
  • trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimą;
  • žiedinės ekonomikos principų taikymą žemės ūkio ir maisto atliekoms ir t.t.

Tai tik dalis galimų įgyvendinti veiklų, kaimo gyventojai patys turės galimybę nuspręsti, kokių veiklų, paslaugų ar priemonių labiausiai trūksta jų gyvenamojoje vietovėje.

Rengiant ir įgyvendinant Sumanaus kaimo bandomuosius projektus, dėmesys bus skiriamas partnerystei ir bendradarbiavimui - bus skatinama, kad projekte kooperuotųsi ne tik vietos bendruomenės, verslai ir valdžios atstovai, bet ir bendradarbiautų kelios kaimo vietovės.

Strateginio plano 2023-2027 m. laikotarpiu Sumanaus kaimo projektams įgyvendinti numatyta 15 mln. Eur.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/parengtos-sumaniu-kaimu-projektu-igyvendinimo-gaires

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0