Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

04/20/2020

Esame pirmoji sutelktinio finansavimo platforma Lietuvoje pradedanti teikti finansavimą smulkiam ir vidutiniam verslui pagal "Invega" skatinamąją finansinę priemonę "Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams"

Pagrindinis priemonės tikslas: Dėl COVID-19 protrūkio su sunkumais susiduriantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, suteikti finansavimą paskolų forma, kad jie galėtų susimokėti už savo būtinąsias išlaidas. Priemonei įgyvendinti skirta iki 50 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kviečiame Lietuvos verslą teikti paraiškas programos finansavimui gauti.

Registruotis ir pateikti paraišką

Plačiau apie paskolą

Kodėl naudinga?

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams - tai paskolos be užstato, kurios padeda SVV subjektams, susidūrusiais su sunkumais dėl COVID-19 protrūkio gauti finansavimą paskolų forma, kad SVV subjektai galėtų susimokėti už būtinąsias išlaidas.
Paskolos, skiriamos minimaliems paskolos gavėjo mėnesiniams mokėjimams padengti: darbuotojų darbo užmokesčiui, nekilnojamo turto nuomai, komunalinėms išlaidoms, paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Kas gali kreiptis?

- smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, kurios atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
- dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. jų apyvarta sumažėjo daugiau kaip 60 proc.;
- yra išlaikęs bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną.

Jei ši priemonė Jūsų verslui netinka - kviečiame pasidomėti atnaujinta "Invega" "Avietė - COVID" programa verslui. Plačiau

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 50 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Maksimalus paskolos dydis - 100 000 eurų. Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola.

Kokios paskolos sąlygos?

Fiksuota metinė palūkanų norma Paskoloms priklausomai nuo Paskolos trukmės yra:
Paskolos trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) - 0,1 %
Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) - 0,19%
Paskolos grąžinimo atidėjimas - 6 mėnesiai
Paskolos administravimo mokestis - 2%, bet nemažiau 130 EUR, ir nedaugiau 1300 EUR

Skaičiuojant palūkanas, laikoma, kad metai turi 360 dienų, o mėnuo - 30 dienų.

Iki kada?

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Paskolos teikiamos už laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-07-31 patirtas Tinkamas išlaidas ir planuojamas patirti Tinkamas išlaidas.

Paskolų sutartys su paskolų gavėjais galima pasirašyti ir paskolas išmokėti iki 2020 m. liepos 31 d.

Kaip veikia?

Jei jūsų verslas atitinka programos kriterijus, pateikite paraišką Finbee Verslui platformoje:
1. Užsiregistruokite Finbee platformoje - pateikite pagrindinę informaciją apie įmonę
2. Pateikite paskolos paraišką
3. Finbee Verslui specialistai Jūsų paraišką įvertins pagal programos kriterijus ir pateiks atsakymą

Tai yra Valstybės pagalbos instrumentas, paraiškos pildymui užtruksite apie 30 minučių.

Svarbu žinoti!

Kokių įmonių programa nefinansuoja?

Nefinansuotini SVV subjektai:

- kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės
- vykdantys grynai finansinę veiklą, kai šios veiklos vykdomos kaip finansinių investicijų veikla (išskyrus, atvejus, kai Paskolos gavėjai vysto finansines technologijas).
- tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose.
- užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.

Kokių išlaidų programa nefinansuoja?

Finansavimas negali būti skirtas šioms išlaidoms:

- investicijoms į nefinansuotinas įmones.
- išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus
- iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams.
- perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką.
- gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Koks paskolos terminas?

Paskolos teikiamos 24 mėnesių terminui.
Paskolos sutarties terminas gali būti Paskolos gavėjo prašymu per pirmus 12 Paskolos termino mėnesių Finbee Verslui sprendimu pratęstas, bet negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos

Kaip apskaičiuojama didžiausia paskolos suma?

Didžiausia paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

- Paskolos suma turi neviršyti dvigubos Paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus. Jei paskolos gavėjas veiklą vykdė 2019 m. ir anksčiau, darbo užmokesčio su mokesčiais suma nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis iki 2020 m. kovo 16 d. buvusiais darbo užmokesčio duomenimis, arba
- Paskolos suma turi neviršyti 25 procentų Paskolos gavėjo 2019 m. metinės apyvartos, arba, jei Paskolos gavėjas pradėjo veiklą vėliau nei 2019 m. sausio 1 d., Paskola neturi viršyti 25 procentų Paskolos gavėjo apyvartos iki Paskolos sutarties sudarymo;
- Paskolos suma gali būti ir didesnė, nei nustatyta 1 ir 2 punktuose, jei jos dydį Paskolos gavėjas pagrindžia būtinumu baigti planuotas investicijas, įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (ar) yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms nuo Paskolos suteikimo per ateinančius 18 mėnesių Paskolos gavėjo atveju.
- Visais atvejais Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur. Paskolos suma gali būti keičiama atsižvelgiant į situaciją rinkoje, bet neviršijant Komunikato nustatytų ribų.
- Vienam Paskolos gavėjui iš Priemonės lėšų gali būti suteikiama viena Paskola.

Koks yra paskolos grąžinimo grafikas?

Paskola pradedama grąžinti po paskutinės Paskolos dalies išmokėjimo praėjus 6 mėnesiams pagal Paskolos sutartyje nurodytą grafiką, kuris turi numatyti Paskolos grąžinimą lygiomis dalimis nuo grąžinimo pradžios iki Paskolos termino pabaigos.

Ar yra kitų priemonių?

Kviečiame pasinaudoti valstybės parama - atnaujinta "Avietė - COVID" programa:

- Galima sudaryti 2 paskolos sutartis per 6 mėn. laikotarpį ir pasiskolinti iki 50 000 EUR.
- Pretenduoti į paskolą gali ir tos įmonės, kurios dėl karantino patiria finansinių sunkumų.
- Galimybė susigrąžinti apie pusę sumokėtų palūkanų.

Registruotis ir teikti paraišką galite čia


Šaltinis: https://www.finbee.lt/paskola-nukentejusiems-verslams/?fbclid=IwAR0rW4QunJkRdOz6p6frQ2gUUTEYruuCEWZPInaHJzBE_6MKyja90sqfr5c# 

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0